logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr LIII/729/2018 z dnia 25 października 2018 r. uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno.

 

Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXV/330/2020 z dnia 28 maja 2020r. uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Leszno na lata 2020-2023.

 

a p j