logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwałą nr 44/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z dnia 27 lutego 2019 r. uchwalono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Związku

 

Uchwałą nr 57/17/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z dnia 3 czerwca 2020r. uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Święciechowa na lata 2020-2023 na obszarze działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

 
 

a p j